He_logohigh_...
המרכז הבינתחומי הרצליה
בית הספר לפסיכולוגיה על שם ברוך איבצ'ר
מרכז סגול למוח ותודעה

 
תכנית בית ספר סגול שמחה להזמין נשות ואנשי חינוך ליום עיון מקוון בנושא:
מחברים מחדש את הרקמה האנושית בבית הספר
יום חמישי, 11.3.21, 13:30 - 17:30 (היום יערך בזום)